Welkom op de website van Huisartsengroep Groenenborg.

Hier kunt u online uw afspraak maken.

Meer en meer mensen maken hun afspraak online. Wij juichen dit toe omdat we op deze manier minder tijd moeten besteden aan telefoneren tijdens de raadpleging.

Momenteel hebben wij een patiëntenstop.  Wenst u als nieuwe patiënt gezien te worden in onze praktijk dan vragen wij u om telefonisch contact op te nemen.  
Ook huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden
.

Meer info over de praktijk vindt u op onze website

Denk er steeds aan om voldoende voorschriften voor medicatie te vragen tijdens de raadpleging !  Extra recepten kunnen enkel nog afgehaald worden op het secretariaat tijdens de kantooruren.

Dokter Herweyers Koen is afwezig van 06 tot en met 21 juli.

Dokter Dubois Thomas is afwezig van 08 tot en met 30 augustus

Dokter Demeulenaere heeft vakantie van 01-09 augustus en van 28 augustus tot en met 20 september

Dokter Sneyers neemt vrij van 17 juli tot en met 09 augustus.

Op 10 en 24 juli is het secretariaat geopend van 08-12u30 en van 14u30-18u.

Op maandag 20 juli en dinsdag 21 juli is de praktijk gesloten.  U kan dan, voor dringende gevallen, steeds terecht bij de Wachtpost Zuid.

OPGELET : Tijdens de weekends en op feestdagen kan u terecht bij de Wachtpost Antwerpen Zuid  03/828.09.09 -  http://www.wachtpostzuid.be/