Welkom op de website van Huisartsengroep Groenenborg.

Hier kunt u online uw afspraak maken.

Meer en meer mensen maken hun afspraak online. Wij juichen dit toe omdat we op deze manier minder tijd moeten besteden aan telefoneren tijdens de raadpleging.

Momenteel hebben wij een patiëntenstop.  Wenst u als nieuwe patiënt gezien te worden in onze praktijk dan vragen wij u om telefonisch contact op te nemen.  
Ook huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden
.

Meer info over de praktijk vindt u op onze website

Denk er steeds aan om voldoende voorschriften voor medicatie te vragen tijdens de raadpleging !  Extra recepten kunnen enkel nog afgehaald worden op het secretariaat tijdens de kantooruren.

Dokter Herweyers Koen is afwezig op vrijdag 29 mei.

Dokter Dubois Thomas is afwezig op maandag 01 juni.

Op 04 juni en van 10 tot en met 26 juni is het secretariaat geopend van 08-12u30 en van 14u30-18u.

Op maandag 20 juli en dinsdag 21 juli is de praktijk gesloten.  U kan dan, voor dringende gevallen, steeds terecht bij de Wachtpost Zuid.

OPGELET : Tijdens de weekends en op feestdagen kan u terecht bij de Wachtpost Antwerpen Zuid  03/828.09.09 -  http://www.wachtpostzuid.be/