Welkom op de website van Huisartsengroep Groenenborg.

Hier kunt u online uw afspraak maken.

Meer en meer mensen maken hun afspraak online. Wij juichen dit toe omdat we op deze manier minder tijd moeten besteden aan telefoneren tijdens de raadpleging.

Momenteel hebben wij een patiëntenstop.  Wenst u als nieuwe patiënt gezien te worden in onze praktijk dan vragen wij u om telefonisch contact op te nemen.  
Ook huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden
.

Meer info over de praktijk vindt u op onze website

Denk er steeds aan om voldoende voorschriften voor medicatie te vragen tijdens de raadpleging !  Extra recepten kunnen enkel nog afgehaald worden op het secretariaat tijdens de kantooruren.

Dr. Han Sneyers werd de fiere mama van een 2de dochter Nora.  Zij is met zwangerschapsverlof tot 30 april 2015 en wordt vervangen door Dr. Allemon Annerose.

Dr. Herweyers neemt vakantie van vrijdagmiddag 10 april tot en met 19 april 2015

Het secretariaat is van 22 tot en met 24 april geopend van 08-12u30 en van 14u30-18u

Op vrijdag 01 mei (feest van de arbeid), donderdag 14 en vrijdag 15 mei (O.L.Hemelvaart) en 25 mei (Pinkstermaandag) is de praktijk gesloten.  U kan dan, voor dringende gevallen, steeds terecht bij de Wachtpost Zuid.

OPGELET : Tijdens de weekends en op feestdagen kan u terecht bij de Wachtpost Antwerpen Zuid  03/828.09.09 -  http://www.wachtpostzuid.be/