Welkom op de website van Huisartsengroep Groenenborg.

Hier kunt u online uw afspraak maken.

Meer en meer mensen maken hun afspraak online. Wij juichen dit toe omdat we op deze manier minder tijd moeten besteden aan telefoneren tijdens de raadpleging.

De huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden.

Momenteel hebben wij bij Dr Demeulenaere, Dr Herweyers, Dr Sneyers en Dr. Dubois een patiëntenstop.  Wenst u als nieuwe patiënt gezien te worden in onze praktijk dan vragen wij u om telefonisch contact op te nemen.  U kan dan terecht bij Dr. Terpstra.

Dr. Ita Terpstra werkt in onze praktijk vanaf 1 september voor de periode van één jaar. Ze is huisarts in opleiding.  Raadplegingen bij haar kunnen enkel na afspraak en zijn ook mogelijk voor nieuwe patiënten

Volgende artsen nemen vakantie :

Dr. Peter Demeulenaere : van 7 december tot en met 25 december

Dr. Han Sneyers : van 26 december tot en met 30 december

Dr. Thomas Dubois : van 26 december tot en met 30 december

Dr. Koen Herweyers : van 2 januari tot en met 6 januari

Denk er steeds aan om voldoende voorschriften voor medicatie te vragen tijdens de raadpleging !  Extra recepten kunnen in uitzonderlijke omstandigheden enkel nog afgehaald worden op het secretariaat tijdens de kantooruren.

OPGELET : Tijdens de weekends en op feestdagen kan u terecht bij de Wachtpost Antwerpen Zuid  03/828.09.09 -  http://www.wachtpostzuid.be/